Past Leaders

Yang Mulia Dato Paduka Haji Mustafa bin Abu Bakar
Director
1986 – 1993
Yang Mulia Awang Haji Mirhassan bin PDLR Dato Paduka Haji Abu Bakar
Director
1993 – 1995
Yang Mulia Awang Haji Abu Hanifah bin Haji Mohd Salleh
Director
1995 – 1998
Yang Mulia Dato Paduka Haji Mohd Yusra bin Haji Abdul Halim
Director
1998 – 2004
Yang Mulia Awang Haji Suhaila bin Haji Abdul Karim
Acting Director
2004 – 2005
Yang Mulia Dr Awang Haji Kassim bin Haji Daud
Director
2005 – 2008
Yang Mulia Dr Hajah Naemah binti Haji Basir
Acting Director
2008
Yang Mulia Dato Paduka Dr Haji Omar bin Haji Khalid
Vice-Chancellor
2009 – 2012
Yang Mulia Professor Dr Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman
Vice-Chancellor
2012 – 2019

Past Leaders