ITB – UTB Leaders

ITB – UTB LEADERS

Yang Mulia Dato Paduka Haji Mustafa bin Abu Bakar
Director
1986 - 1993

 

Yang Mulia Awang Haji Mirhassan bin PDLR Dato Paduka Haji Abu Bakar
Director
1993 - 1995

 

Yang Mulia Awang Haji Abu Hanifah bin Haji Mohd Salleh
Director
1995 - 1998

 

Yang Mulia Dato Paduka Haji Mohd Yusra bin Haji Abdul Halim
Director
1998 - 2004

 

Yang Mulia Awang Haji Suhaila bin Haji Abdul Karim
Acting Director
2004 - 2005

 

 

Yang Mulia Dr Awang Haji Kassim bin Haji Daud
Director
2005 - 2008

 

Yang Mulia Dr Hajah Naemah binti Haji Basir
Acting Director
2008

Yang Mulia Dato Paduka Dr Haji Omar bin Haji Khalid
Vice-Chancellor
2009 - 2012

 

Yang Mulia Professor Dr Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman
Vice-Chancellor
2012 - Present