The Centre for Communication, Teaching and Learning (CCTL) offers higher order communication courses to all students of UTB. The centre also organises staff development courses in areas related to teaching and learning

The centre offers the following four modules for the degree students.

1. Effective Communication

The module aims to enable the students to

 • Apply critical thinking to the process of human communication
 • Appreciate and use decision making in communication
 • Appreciate the value of creative thinking in group processes in communication
 • Use strategic planning in conversations

2. Professional Communication

This module equips students to:

 • Write short reports
 • Conduct and participate in negotiations
 • Prepare and deliver business presentations

3.Technical Communication

This module equips students to:

 • Communicate technical content clearly
 • Collaborate on communication tasks
 • Write short technical reports
 • Prepare and deliver technical presentations

4.Research Communiation

This module equips students to

 • Write concepts notes and research proposals
 • Write research papers using correct and appropriate style of academic writing
 • Disseminate research information through visuals
 • Prepare and deliver conference presentations

Objektif MIB

Meyahut seruan kerajaan melalui wawasan Negara Brunei Darussalam 2035 maka diterapkan dalam kuliah di Universiti Teknologi Brunei (UTB) bagi modul MIB adalah bertujuan untuk memenuhi perkara berikut:

 1. Kesetiaan kepada Sultan dan negara serta keyakinan terhadap nilai-nilai Islam
 2. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman, bahagia dan damai yang menjadi jentera kepada kemajuan dan pembangunan bangsa, ekonomi, budaya, sosial dan politik
 3. Melahirkan bangsa Brunei yang berpendidikan dan berkemahiran dalam pelbagai bidang bagi mengekalkan perpaduan, identiti kebruneian, ketenteraman sosial, tradisi dan keselamatan, kebajikan serta kebahagiaan dan kesejahteraan Negara Brunei Darussalam
 4. Memantapkan kefahaman, penghayatan dan mengamalkan serta memartabatkan falsafah Melayu Islam Beraja (MIB) sebagai mercu corak kehidupan yang unggul, survival, dinamik dan sempurna.
Close Menu