Universiti Teknologi Brunei sukacita mempelawa pemohon-pemohon yang berminat dan memenuhi syarat-syarat kelayakan seperti di bawah bagi mengisikan jawatan kosong di Universiti Teknologi Brunei:

BILANGAN IKLAN    : 01/2021

jawatan                  : Ketua Estet

Tanggagaji            : UB.5 ($5,900 sebulan), kumpulan 1

Bahagian                : I

Kekosongan          : Satu (1)

 

SYARAT-SYARAT AM:

 1. Pemohon mestilah terdiri daripada rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.
 2. Pemohon mempunyai pengetahuan tentang kerasmian Ugama Islam, Adat istiadat Negara, Adat Resam dan Kebudayaan Orang-Orang Melayu Brunei, dan Perkembangan Sosial, Ekonomi dan Politik Negara Brunei Darussalam.

 

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN:

1.     

Mempunyai Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Arkitek atau Kejuruteraan atau Ukur Bahan atau Bangunan atau Pengurusan Estet (Estate Management) atau bidang yang bersesuaian yang diiktiraf oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

 

Mempunyai kelulusan yang lebih tinggi dalam bidang tersebut di atas adalah merupakan satu kelebihan

 

2.     

i.             Telah berkhidmat di Universiti Teknologi Brunei dalam jawatan yang bersesuaian dalam tanggagaji Kumpulan 2/UB.4 atau sebanding selama tidak kurang dari 3 tahun atau dalam tanggagaji Kumpulan 3/UB.3 atau sebanding selama tidak kurang dari 6 tahun dan telah ditetapkan dalam jawatan.

ATAU

 

ii.            Telah berkhidmat dalam perkhidmatan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam jawatan yang bersesuaian dalam tanggagaji Kumpulan 2 atau sebanding selama tidak kurang dari 4 tahun atau dalam tanggagaji Kumpulan 3 atau sebanding selama tidak kurang dari 7 tahun dan telah ditetapkan dalam jawatan.

 

3.     

Mempunyai keahlian dalam badan Profesional dalam bidang Arkitek atau Kejuruteraan atau Ukur Bahan atau Bangunan atau Pengurusan Estet (Estate Management) atau bidang yang bersesuaian yang diiktiraf oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

 

4.     

Mempunyai pengalaman dalam penyelarasan, pengurusan dan pemeliharaan estet dan bangunan adalah merupakan satu kelebihan.

 

5.     

Hendaklah terlebih dahulu menyediakan dua (2) kertas kerja yang asli (original) yang memuaskan pihak panel penilaian, berkaitan dengan tugas pegawai tersebut, dalam dua (2) daripada bidang-bidang berikut sebagai satu penilaian kenaikan pangkat:

 

i.         Kertas Pembaharuan Perkhidmatan Awam

ii.        Kertas Kedudukan Pendirian Negara bagi mesyuarat di luar negeri

iii.       Kertas Penggubalan/Penelitian Dasar

iv.       Kertas kerja yang berkaitan dengan bidang masing-masing

 

Kertas kerja yang telah disediakan hendaklah disahkan terlebih dahulu oleh Setiausaha Tetap atau Ketua Jabatan masing-masing sebelum dihadapkan kepada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam.

 

6.     

Mestilah mempunyai Laporan Penilaian Prestasi di tahap SANGAT BAIK bagi tempoh 3 tahun kebelakangan. Mempunyai Laporan Penilaian Prestasi di tahap CEMERLANG dan mendapat sokongan yang kuat dari Setiausaha Tetap atau Ketua Jabatan adalah merupakan satu kelebihan.

 

SYARAT-SYARAT LAIN:

Syarat-syarat lain adalah dikawal oleh peraturan-peraturan yang berkuatkuasa dari semasa ke semasa.

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KETUA ESTET:

Ketua Estet adalah bertanggungjawab kepada Naib Canselor dalam perkara-perkara berikut:

 

 1. Membantu Naib Canselor dalam membuat perancangan dan pengurusan pemeliharaan kemudahan Universiti.
 2. Memastikan masyarakat Universiti disediakan dengan keadaan yang selamat, selesa dalam menjalankan tugas harian bagi mencapai matlamat pembelajaran dan penyelidikan.
 3. Memastikan pengurusan yang berkesan dan cekap dalam pemeliharaan bangunan, alat hawa dingin, perabot, keadaan sekeliling, letak kereta, keselamatan dan kenderaan.
 4. Mengurus kakitangan Bahagian Estet sebagai sebuah unit yang berkesan dalam memberikan khidmat untuk masyarakat Universiti.
 5. Membantu dalam kerja-kerja pengurusan dan pengendalian projek yang dijalankan oleh Universiti atau pihak Konsultan.
 6. Bertindak selaku penyelaras dalam perhubungan dengan jabatan-jabatan Kerajaan mengenai perkembangan pembangunan dan perancangan.
 7. Lain-lain tugas seperti yang diaturkan oleh Naib Canselor dari semasa ke semasa.

 

MENGHADAPKAN BORANG PERMOHONAN:

Borang permohonan serta keterangan lanjut boleh diperolehi dengan memuat turun dari laman sesawang http://www.utb.edu.bn/careerutb/

Borang permohonan yang telah lengkap diisikan berserta dengan (1) kurikulum vitae (C.V.), (2) salinan kad pengenalan, (3) salinan slip gaji, (4) salinan sijil pencapaian akademik berserta transkrip dan (5) dokumen-dokumen yang berkenaan hendaklah dihantar ke alamat berikut:

YANG MULIA

PENDAFTAR DAN SETIAUSAHA
UNIVERSITI TEKNOLOGI BRUNEI
JALAN TUNGKU LINK, GADONG BE1410
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM 

UP: PENOLONG PENDAFTAR (PERSONEL), PUSAT STAF DAN PELAJAR

Rujukan Iklan: UTB/S5/1.6.6/2021

Tarikh tutup bagi menghantar permohonan ialah pada 03 Februari 2021 jam 3.00 petang.

 

Bagi pemohon-pemohon yang terdiri daripada pegawai dan kakitangan yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan hendaklah menghantarkan permohonan melalui Ketua Jabatan. Ketua Jabatan hendaklah menyertakan bersama satu Laporan Sulit mengenai peribadi dan mutu kerja pemohon, dan Penilaian Prestasi 3 tahun kebelakangan (sekurang-kurangnya SANGAT BAIK) serta pengesahan salinan Rekod Perkhidmatan dan Rekod Cuti yang lengkap.

Semua permohonan hendaklah lengkap dan dihadapkan tidak lewat dari tarikh tutup iklan. Borang permohonan yang diterima setelah tarikh tutup iklan tidak akan dilayan.

Hanya pemohon yang disenaraipendek (shortlisted) sahaja akan dihubungi dan dimaklumkan mengenai proses temuduga.

 

Universiti Teknologi Brunei (UTB) is inviting interested applicants to fill the following positions for the Screen Retention Test Project:

 1. Technical Assistant

Position                         : Technical Assistant

Salary                           : D.2-3 EB.4-5 ($650 – $1,625 per month) / D.4 EB.5 ($1,225 – $1,825 per month) /

Duration                        : Full-time Fixed Term Contract (3 years)

Principal Investigator     : Professor Dr Stephen Tyson, C.Math, Chair Professor, Petroleum Engineering

The Petroleum and Chemical Engineering programme area, Faculty of Engineering at Universiti Teknologi Brunei (UTB) is seeking technicians or technical assistants on full-time fixed-term contracts.

Successful candidates will work to provide technical support to a research project funded by Brunei Shell Petroleum Company Sendirian Berhad (BSP) to develop a laboratory facility to provide screen retention tests, and an associated numerical simulation capability.

The successful candidates must be familiar with a broad range of technical skills in engineering environments and be capable of working to deadlines as a member of a small multinational team. They will be expected to assist in the analysis of data, and may be required to run experiments, and maintain experimental apparatus.

The successful applicant shall be well organised with a strong ‘can do’ attitude who can turn their hand to a variety of technical challenges. On the job training will be given and significant career development opportunities exist for the right candidate.  

Job Description and Responsibilities

 • To assist in the planning, development and maintenance of equipment and applications to support the screen retention test project. This will include:
  • Perform first-tier repair and maintenance
  • Bespoke equipment fabrication
  • Assist in design and development of test machinery and equipment
  • Run experiments fastidiously with high levels of repeatability
  • Record and manage experimental data
  • Prepare plans and diagrams
 • To comply with UTB’s Health, Safety, Security and Environment (HSSE) policy which for this project mandates compliance with BSP’s HSSE policy
 • To comply with UTB’s ethics policy which for this project mandates compliance with BSP’s business integrity policy and supplier code of conduct
 • To report to the Principal Investigator of the Screen Retention Test Project

Qualifications

 • For Salary Scale 2-3 EB.4-5: GCE A-level in any Science subjects including Physics, Chemistry or Mathematics or Pre-National Diploma or National Trade Certificate 1 in any Science or Engineering related fields
 • For Salary Scale 4 EB.5: BDTVEC / BTEC National Diploma or Diploma (NQF Level 4) or HNTec or equivalent in any Science or Engineering related fields including Geoscience, Physics, Mathematics, Petroleum, Chemical or Mechanical Engineering
 • Certificates from industrial training courses will be an added advantage

Experience

 • Experience with data acquisition hardware and software

Required Skills

 • Ability to work in a team
 • MUST be able to program in Python 3, ideally in a Jupyter environment
 • Image processing skills will be an advantage
 • Good communications skills
 • Effective time management and respect for project deadlines
 • Ability to contribute to team creative thinking
 • Ability to create rapid prototypes in Python
 • Strong numerical and statistical skills

Application Submission

Application is open to Brunei Citizens or Permanent Residents only.

Interest applicants are invited to complete an application form and send detailed curriculum vitae including copies of academic certificates and transcripts with recent passport photo and IC via email, with the subject title: UTB/SRT/Tech/2020/01 – Applicant’s Name to utb.hr@utb.edu.bn.

Incomplete applications will not be considered.

Closing date: Thursday, 7th January 2021 at 4.30 pm.

Only shortlisted candidates will be notified. 

Universiti Teknologi Brunei (UTB) is inviting interested applicants to fill the following positions for the Screen Retention Test Project:

 1. Postdoctoral Fellow

Position                         : Postdoctoral Fellow

Salary                           : PT2 ($3,880 – $4,960)

Duration                        : Maximum of three (3) years

Principal Investigator     : Professor Dr Stephen Tyson, C.Math, Chair Professor, Petroleum Engineering

The Petroleum and Chemical Engineering programme area, Faculty of Engineering at Universiti Teknologi Brunei (UTB) seeks to hire a Postdoctoral Fellow with a PhD from an accredited institution in geosciences, mathematics or physics, petroleum or chemical engineering or equivalent qualifications based on professional experience and otherwise qualified to perform assigned duties.

The position is funded by a research project with Brunei Shell Petroleum Company Sendirian Berhad (BSP) to develop a laboratory facility to provide screen retention tests, and an associated numerical simulation capability. The successful applicant will be employed on contract for a maximum duration of three years.

The successful applicant must be capable of working to deadlines as a member of a small multinational team as part of an industrial research project. They will be expected to be able to talk confidently with industry experts in the field of production technology and sand control. The scope of the project includes geology, geophysics, geomechanics, numerical simulation and the successful candidate will be expected to become familiar with all aspects of the problem outside their speciality.

They will be expected to present research results to the industry client as well as papers and presentations in conferences. They will also be expected to supervise graduate students.

Job Description and Responsibilities

 • Expected to specialise in one or more of the following areas;
  • Rock and fluid sample collection and analysis
  • Design and execution of analytical experiments
  • Statistical studies of rock and fluid properties
  • Design and calibration of numerical simulation
 • To prepare reports and presentations for client
 • To produce publication of research through journal papers and conference presentations
 • To supervise graduate students
 • To comply with UTB’s Health, Safety, Security and Environment (HSSE) policy which for this project mandates compliance with BSP’s HSSE policy
 • To comply with UTB’s ethics policy which for this project mandates compliance with BSP’s business integrity policy and supplier code of conduct
 • To report to the Principal Investigator of the Screen Retention Test Project

Qualifications

 • PhD Degree in Geosciences, Petroleum or Other Engineering related fields, Mathematics or Physics from a recognised and accredited university
 • Active membership of professional organisation, SPE, EAGE, IAMG, IMA, or similar
 • Certificates from industry training courses

Experience

 • Strong background in petroleum engineering, production technology or reservoir characterisation
 • Work in petroleum industry or on industry-funded research projects
 • Laboratory experience in sand grainsize tests and screen retention tests

Required Skills

 • Ability to work in a team
 • Effective time management and respect for project deadlines
 • Ability to create high-quality reports and presentations
 • Ability to contribute to team creative thinking
 • Numerical simulation in DEMs or fluid dynamics
 • Strong numerical and statistical skills

Application Submission

Interest applicants are invited to complete an application form and send detailed curriculum vitae including copies of academic certificates and transcripts with recent passport photo, copy of passport / identity card (for local applicant), research interest, research involvement, publication list, one-page personal statement and a research proposal not exceeding two pages via email, with the subject title: UTB/PostDoc/2020/01-SRT – Applicant’s Name to utb.hr@utb.edu.bn.

Incomplete applications will not be considered.

Closing date: Thursday, 7th January 2021 at 4.30 pm.

Only shortlisted candidates will be notified. 

 

Close Menu